Historia

Uudenmaan Työterveyslääkäriyhdistyksen vaiheita

Uudenmaan Työterveyslääkäriyhdistys on perustettu vuonna 1975. STLY oli kasvanut, sen jäsenten määrä oli jo lähes 300 henkeä ja jäsenistöä alkoi olla paljon myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Lounais-Suomen teollisuuslääkärit olivat perustaneet oman yhdistyksen jo vuonna 1972. Uudenmaan Teollisuuslääketieteen yhdistyksen perustamiskokous järjestettiin 21.3.1975 ja puheenjohtajaksi valittiin Oy Wärtsilä AB:n ylilääkäri Kaj-Johan Forsell.
Vuosien saatossa USTLY on kasvanut ja tällä hetkellä jäsenistöä on jo yli 650 henkeä.

Yhdistystä perustettaessa päämääränä oli tarjota ajankohtaista koulutusta jäsenille ja toimia tiedon välittäjänä. Nämä tavoitteet ovat yhä edelleen ajankohtaisia.

Kuukausikokoukset ovat olleet USTLY:n näkyvin toimintamuoto. Monet ajankohtaiset asiat ovat tulleet tutuiksi jäsenistölle kokousten koulutusannin kautta. Vuosien saatossa aiheet ovat vaihdelleet, luennot ovat käsitelleet alan uusinta tutkimustietoa ja hoitokäytäntöjä. Ohjelmissa on pyritty huomioimaan jäsenistön kiinnostus ja tarve myös muihin kuin tiukasti lääketieteellisiin koulutusaiheisiin.
Työterveyslääkäri joutuu työssään kohtaamaan ihmisiä monella tasolla, ja varsinkin viime vuosina monet vuorovaikutukseen ja ihmisen kohtaamiseen liittyvät aiheet ovat olleet suosittuja. Keskustelu on aina kokouksissa ollut vilkasta ja välillä kriittistäkin, luennoitsijat eivät koskaan ole päässeet helpolla.
Kuukausikokoukset ovat olleet tärkeitä kohtaamispaikkoja myös ammatillisen verkostoitumisen kannalta. On ollut virkistävää kuulla miten muualla toimitaan ja oppia tuntemaan muita alalla työskenteleviä kollegoita.

Toimintavuosien aikana on ehditty monenlaista. Aikaisempien vuosien seminaarit Tahkolla toivat mukavaa virkistystä talveen. Eettisiä ja vakuutuslääketieteellisiä ongelmia on selvitelty Majvikin seminaareissa. Ikaalisissa on pohdittu kuntoutuksen saloja. Ulkomaille koulutusmatkoja on tehty 10- ja 20-vuotis juhlien yhteydessä Saksaan, Brysseliin ja Hollantiin. Yhdistyksen 30-vuotisjuhlia vietettiin kotimaassa.

Syksyllä 2005 perustettiin STLY:n koulutustyöryhmän alaisuuteen Työterveyshuoltoon erikoistuvien tulevaisuustyöryhmä pohtimaan työterveyshuoltoon erikoistuvien tarpeita.
USTLY:n alueellisen erikoistuvien työryhmän toiminta päätettiin käynnistää Olli Kontiaisen aloitteesta, ja ensimmäinen erikoistuvien koulutustilaisuus pidettiin 21.4.2006. Aiheena oli uusi Sininen Kirja.
Koulutukseen osallistuminen oli vilkasta, ja toiminta on nyt löytänyt oman säännöllisen muotonsa.

Yli kolmekymmentävuotisen taipaleensa aikana USTLY on vakiinnuttanut paikkansa osana STLY:tä suomalaisen työterveyshuollon kehittäjänä ja jäsenistön ammattitaidon ja – identiteetin lujittajana.

Leena Hakala